دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود

Hours
Minutes
Seconds
Clock
امروز:
اطلاعات مرکز درمانی

شماره تلفن : 14-02332342000

آدرس : شاهرود، خیابان امام، انتهای 28 متری آیت ا... توحیدی، بیمارستان امام حسین(ع)


www.microafzar.com
ورود   
.